De Heem

Bijzondere doelgroep De Heem

Het Leger des Heils huisvest al jaren een bijzondere groep mensen op De Heem aan de Veldwijk 8. Na jaren van gebruik zijn de woonruimtes en de ruimtes voor de dagbesteding toe aan vervanging. GroenWest werkt samen met het Leger des Heils bij de vernieuwing.

De huidige situatie
GroenWest en het Leger des Heils werken samen met de gemeente om te onderzoeken of op de huidige locatie van De Heem aan de Veldwijk 8 in Woerden passende huisvesting voor de cliënten van De Heem kan worden gerealiseerd.

De Heem is een beschermde woonvorm voor volwassenen die kampen met een verslaving, vaak in combinatie met psychische  problemen. In dit rurale gebied bevindt zich een bescheiden woongemeenschap waar nu 24 bewoners worden geholpen rust en ritme te vinden in hun leven. In de toekomst zullen dit 30 bewoners zijn. Alle bewoners hebben een eigen eenheid met daarin een woon-/slaapkamer en een badkamer.

Naast de cliëntenverbijven is er een hoofdgebouw met een centrale voorziening. Hier komen bewoners (eventueel) samen om te eten, TV te kijken, biljarten, sporten of voor een gesprek. In het gebouw bevinden zich een keuken, bescheiden winkeltje, sportruimte, woonkamer en bewonerskantoor.

Bij herstel hoort ook het weer oppakken van een dagritme en een zinvolle invulling van je dag. Op de locatie is een werkplaats beschikbaar en is het mogelijk om gecoacht te worden bij het uitvoeren van kleine taken tot weer deels of zelfs volledig betaalde werkzaamheden.

Waarom deze locatie
De bewoners van De Heem hebben doorgaans al diverse hulpverleningstrajecten achter de rug. Omdat ze kampen met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening en/of verslaving functioneren zij sociaal beperkt en vallen ze in de samenleving buiten de boot. Ze zijn zelfstandig maar niet zelfredzaam. In een drukke omgeving met alle prikkels van dien kan de problematiek escaleren en overlast veroorzaken. In een prikkelarme omgeving komen ze juist tot rust en kunnen ze werken aan stabilisatie en dagritme. In Nederland zijn een aantal locaties aangewezen als Heem-locatie: plaatsen waar geen directe buren zijn en die geaccepteerd en geïntegreerd zijn in de omgeving. 

Meer informatie
Op deze pagina vind je onder ‘Downloads’ aanvullende informatie zoals de kernrandzonevisie, waarin staat beschreven hoe de nieuwe huisvesting in de omgeving wordt ingepast. 

Vragen?
Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar info@groenwest.nl of neem telefonisch contact op via het nummer 088 – 012 9000

Op de hoogte blijven van de verdere nieuwbouwprojecten van GroenWest?
Meld u dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief.