De Pionier

De nieuwbouw op de Pionier locatie in Zegveld gaat van start! Op maandag 9 januari 2022 is de eerste paal onderzocht. Al in 2017 zijn in Zegveld eerste informatiebijeenkomsten geweest voor geïnteresseerden in het project en voor omwonenden. Het initiatief voor de nieuwbouw kwam uit het dorp zelf. Dorpsplatform Zegveld drong al jaren aan op levensloopbestendige appartementen voor senioren, wil in Zegveld ontbrekende woningen waar ook goede zorg aan huis kan worden. Het project omvat 24 wijken over drie woonlagen. Eén woning wordt als ontmoetingsruimte ingericht.

Moderne versie van zorgwoning
Een bijzondere rol is er voor Zegveld Zorgt. Deze coöperatie is opgericht door het Dorpsplatform Zegveld. Zegveld Zorgt heeft als doel inwoners van Zegveld hulp, zorg en ondersteuning te bieden helpt Zegveld Zorgt het welzijn van de inwoners verhogen en hun zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom vergroten, zodat zij in dat geval zo lang en zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen . Honderden hebben zich inmiddels aangesloten bij Zegveld Zorgt.

Door de inzet van Zegveld Zorgt wordt dit miniatuur dan een gebouw met levensloopbestendige woningen, het wordt een moderne woonvorm, waarbij de bewoners aandacht hebben voor elkaar en zo nodig ook bijdragen aan de hulp en zorg voor elkaar. Uiteraard aangevuld met professionele hulp en hulp van vrijwilligers. Vooruitlopend op de bouw van de voormalige schoollocatie De Pionier Zegveld Zorgt geïnventariseerd welke dorpsbewoners hier willen verhuizen.

Zegveld Zorgt heeft ook overlegd over het ontwerp en de inrichting van de woningen, in samenspraak met een klankbordgroep van geïnteresseerden en omwonenden. Voor de binnentuin levert Zegveld Zorgt het ontwerp en regelt het beheer ervan, samen met de toekomstige bewoners. De inrichting en het beheer van de ontmoetingsruimte voor de bewoners wordt ook door Zegveld Zorg geregeld.

De woningen
Alle appartementen worden levensloopbestendig: zeer geschikt voor senioren en voor wie zorg aan huis nodig heeft. Zo hebben de badkamers een extra deur (schuifdeur) naar de hoofdslaapkamer. Het zijn driekamerwoningen die zeker voldoen aan de huidige eisen voor nieuwbouw. Er komt dan ook geen gasaansluiting in de woning, de woningen worden met elektrische radiatoren verwarmd. De sociale huurwoningen zijn allemaal gescheiden, circa 70 m2 groot. Op de koppen van het gebouw komen zes grotere vrije sectorwoningen (ca 80 m2). 

Huurprijzen
Ondanks dat de sociale huurwoningen zijn, is er gekozen om twee huurprijzen te verwarren. Op deze manier kunnen we verschillende doelgroepen bedienen. De netto huurprijzen bedragen € 633,24 en € 763,47 (prijspeil 2022). Voor de vrije sectorhuurwoningen wordt de netto huurprijs € 897,50. Bovenop de netto huurprijs komen nog servicekosten: € 76,04 voor de begane grondwoningen, € 106,04 voor de 1 e  en 2 e  verdieping. In deze servicekosten staat ook een bijdrage voor het beheer van de ontmoetingsruimte. 

Vanaf 17 januari tot en met 27 januari kunt u als geïnteresseerde via WoningNet en Rooftrack reageren op de woningadvertenties in project Pionier.

WoningNet: 13 sociale huurwoningen
De sociale huurappartementen worden aangeboden via twee advertenties op WoningNet regio Utrecht. Het is belangrijk dat u zich inschrijft bij WoningNet om te kunnen reageren op het woningaanbod. U kunt reageren op de advertentie van de woning met de voor u passende huurprijs. De sociale huurwoningen zijn bereikbaar voor één- en tweepersoonshuishoudens met een jaarinkomen tot € 45.014. Wanneer u ervoor zorgt dat uw gegevens in WoningNet actueel zijn, zult u het passende aanbod zien. Woningzoeken uit de laagste inkomenscategorie kunnen alleen reageren op de advertentie met de netto huurprijs € 633,24; maar krijg wel voorrang op woningzoekenden met een hoger inkomen. 

Dakbaan: 6 vrije sector woningen
Huishoudens met een jaarinkomen vanaf € 40.765 kunnen reageren op de 6 vrije sector appartementen. De vrije sector woningen worden gecombineerd met de aangeboden sociale huurwoningen. Voor de vrije sector huurwoningen kunt u reageren via de website van WoningNet Regio Utrecht, maar ook via de website van Rooftrack (www.rooftrack.nl).

Toewijzing 4 woningen via Zegveld Zorgt
Vier sociale huurappartementen worden niet aangeboden op WoningNet. Voor deze woningen mag een selectiecommissie van Zegveld Zorgt kandidaten voordragen. Het gaat dan om bewoners met een (zware) zorgvraag die in Zegveld wonen, of in Zegveld willen wonen vanwege familie of andere mantelzorgers. Verder moeten de kandidaten voldoen aan de kwalificatie eisen bij toewijzing van een sociale huurwoning, zoals een inschrijving bij WoningNet en een passend inkomen. Als u hiervoor in aanmerking denkt te komen, meldt u zich dan regelmatig aan bij Zegveld Zorgt (adres/telefoonnummer dorpsconsulent?).

Voorrangsregelingen
De voorrangsregels bij toewijzing van de woningen in dit project zijn in overleg met Zegveld Zorgt gekozen. Bij de verdeling gelden de voorrangsregelingen voor 65+'ers, Kernbinding en 'Van Groot naar Beter'. De belangrijkste voorrangsregeling is die voor 65+'ers. Als u (van uw partner) de leeftijd van 65 jaar van de ouder heeft, krijgt u voorrang op alle woningzoekenden die nog geen 65 jaar oud zijn.

Voorrang 'Kernbinding'
Daarna geldt de voorrangsregel Kernbinding: voorrang voor wie aantoonbaar 6 jaar onafgebroken in Zegveld woont (of er de laatste 10 jaar minimaal 6 jaar heeft gewoond) of voor wie minimaal 18 uur per week werkt in de begeleidende kern. Voordat u op de advertentie op Woningnet reageert, moet GroenWest controleren of u inderdaad voldoet aan deze eisen. Door het uploaden van een uittreksel uit het bevolkingsregister of een werkgeversverklaring kunt u dit samenvatten. Meer informatie over de kernbinding vindt u  hier

Voorrang 'Van Groot naar Beter'
De woningcorporaties in de regio Utrecht willen graag doorstromen, zodat gewilde eengezinswoningen beschikbaar komen voor andere woningzoekenden. Daarom is ook de voorrangsregeling Van Groot naar Beter van toepassing: Huurt u een sociale huurwoning met minimaal 4 kamers en wilt u verhuizen naar De Pionier? Dan krijg je tien vergelijkbare kandidaten die niet zo'n grote sociale huurwoning achterlaten.

Als u huurder bent van GroenWest en gebruik wilt maken van de regeling Van Groot naar Beter, is het belangrijk dat u zich bij ons meldt voordat u reageert op de advertentie op Woningnet. Om voorrang direct aan te vragen, klik je dan  hier. Wij controleren uw recht op voorrang en registreren dit in het systeem van WoningNet. U ontvangt een bevestiging, of een afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Laat op!

  • * Deze voorrangsregeling geldt pas ná de voorrang voor 65+-ers en Kernbinding. Dus als u niet in Zegveld woont of niet 65+ bent, dan geeft de regeling geen voorrang op kandidaten voor wie dat wel van toepassing is.
  • * De voorrangsregelingen Kernbinding en Van Groot naar Beter gelden alleen als dit regelmatig is geregistreerd door uw verhuurder. Voor aanvragen die in de laatste dagen van de advertentie mogelijk zijn, kunnen wij niet garanderen dat de voorrang gelijkmatig verwerkt zal zijn.

Meer informatie over de Van Groot naar Beter regeling vindt u op onze website, klik  hier .

Downloads
In de Huurdersbrochure Pionier Zegveld kunt u veel aanvullende informatie vinden over dit project en specifiek over de woningen lezen. Ook de plattegronden van de verschillende verdiepingen en de woningen kunt u hier raadplegen.

In de brochure “Verhuurproces Pionier Zegveld” worden onderwerpen als voorrangsregels en verdeling toegelicht, die van toepassing zijn op deze specifieke nieuwbouwprojecten.

Heeft u vragen?
Stuur een e-mail naar pionierzegveld@groenwest.nl of neem telefonisch contact op via het nummer 088 - 012 9000. Elke woensdag in januari houdt GroenWest een telefonisch spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Op de hoogte blijven van de verdere nieuwbouwprojecten van GroenWest?
Meld je dan  hier  aan voor de digitale nieuwsbrief.