Pionierschoollocatie te Zegveld

Midden in Zegveld is met de sloop van de voormalige basisschool De Pionier een locatie vrijgekomen voor nieuwbouw. Het Dorpsplatform Zegveld wil graag dat op deze plek appartementen worden gebouwd die geschikt zijn voor senioren en voor zorg aan huis. Goede levensloopbestendige appartementen ontbreken nu nog in Zegveld. Aan GroenWest is gevraagd om deze te realiseren. GroenWest heeft het voornemen om hier zowel sociale huurappartementen als vrije sector huurappartementen te realiseren. Woningcorporatie GroenWest en de gemeente Woerden hebben op woensdag 26 juni 2019 de ontwikkelovereenkomst getekend voor het nieuwbouwplan van de locatie De Pionier aan de Clausstraat in Zegveld. Op 18 juli legt de gemeente het bouwplan en nieuw bestemmingsplan ter inzage. Als die dit najaar door de gemeente vastgesteld worden gaat de bouw van 24 levensloopbestendige appartementen op de locatie van de voormalige basisschool definitief door.

In 2017 zijn in Zegveld de eerste informatiebijeenkomsten geweest voor omwonenden en voor geïnteresseerden in het project. Het toen getoonde schetsplan bleek echter niet haalbaar. Met ondersteuning van de Provincie Utrecht zijn GroenWest, gemeente Woerden, Dorpsplatform en zorgcoöperatie samen tot nieuwe uitgangspunten voor het project gekomen. Het project is uitgebreid naar 24 eenheden over drie woonlagen. Eén woning wordt in overleg met de zorgcoöperatie als ontmoetingsruimte ingericht. Zes woningen worden bestemd voor vrije sector, zodat ook senioren met een hoger inkomen hier een woning kunnen krijgen. De gemeente kan € 150.000 subsidie verstrekken. Door deze wijzigingen kan het project toch gerealiseerd worden. 

 Op 4 juli 2019 hebben Dorpsplatform Zegveld, zorgcoöperatie Zegveld Zorgt, gemeente en GroenWest in een informatieavond het plan toegelicht aan omwonenden en geïnteresseerden uit Zegveld. In de 6 weken dat het plan ter visie ligt kan iedereen schriftelijk reageren bij de gemeente. De gemeente beantwoordt al deze vragen, dit najaar beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan. De bouw van de woningen start volgens planning begin 2020.

Onder de kaart met de locatie van het project kunt u bij Downloads de presentaties en het getoonde plan inzien en downloaden:

Op de hoogte blijven van de verdere nieuwbouwprojecten van GroenWest?
Meld u dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Categoriëen

Foto's

Kenmerken

Aantal appartementen
24
Toegankelijkheid

Gelijkvloers