Gevonden resultaten voor "klacht"

Kennisbank

Veelgestelde vragen

Ik heb een klacht over GroenWest. Hoe kan ik deze indienen en hoe wordt deze behandeld?

U kunt uw klacht via de volgende link indienen: Niet tevreden?
Uw klacht wordt naar de juiste persoon binnen GroenWest gestuurd. Binnen vier weken krijgt u bericht van ons.

Vindt u dat wij uw klacht niet goed hebben afgehandeld? 
U moet wel altijd eerst uw klacht schriftelijk bij ons hebben ingediend. Wij moeten namelijk de kans krijgen om uw klacht eerst zelf op te lossen. Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht afhandelen? Of krijgt u binnen vier weken geen inhoudelijke reactie op uw klacht? Dan kunt u bij de klachtencommissie terecht. Dit kan alleen schriftelijk. Meer informatie kunt u ook op de website van de regionale klachtencommissie vinden via de

website Regionale klachtencommissie

.

Heeft u klachten over de afhandeling van een reparatieverzoek?
U kunt dan een klacht indienen bij de Huurcommissie. Meer informatie kunt u vinden op hun

website Huurcommissie

.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over de schoonmaak in de algemene ruimtes. Bij wie kan ik terecht?

U kunt uw klacht aan ons doorgeven via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Wij pakken de klacht dan zo spoedig mogelijk op.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er met mijn bezwaar voor de jaarlijkse huurverhoging?

Wij beoordelen uw bezwaar. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Wij stemmen wel in met uw bezwaar.
  Dan sturen wij u een aangepast voorstel voor de huurverhoging.
 • Wij stemmen niet in met uw bezwaar.
  Als u het daar mee eens bent, dan kunt u uw bezwaar intrekken. Als u het daar niet mee eens bent, dan vragen wij de Huurcommissie of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Als u of GroenWest het niet eens bent met de uitspraak van de Huurcommissie, dan is beroep bij de rechter mogelijk.
  Aan het inschakelen van de Huurcommissie zijn kosten verbonden (€ 25), die voor uw rekening zijn als u niet in het gelijk wordt gesteld. Meer informatie vindt u op de

  website Huurcommissie

  .
Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken bij GroenWest. Let u er wel op dat uw bezwaar vóór 1 juli bij ons binnen is. Onder schriftelijk verstaan wij brieven en e-mails.

Wij adviseren u gebruik te maken van het standaard bezwaarschrift van de Huurcommissie. Het formulier staat op www.huurcommissie.nl en kunt u openen via deze link: formulier bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging .

Meer over dit onderwerp

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Alleen in de onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging.

 • Bezwaren tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging
  Het inkomen op de inkomensverklaring klopt niet.
  Het aantal personen op de inkomensverklaring klopt niet.
  Het inkomen was afgelopen jaar lager dan het jaar ervoor. 
  U of uw medebewoner(s) bent (is) gehandicapt of chronisch ziek.
  U of uw medebewoner(s) levert mantelzorg.
  U of uw medebewoner(s) heeft op 1 juli van dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
  Uw huishouden bestaat op 1 juli dit jaar uit vier personen of meer.
  Als u bezwaar aan wilt tekenen, maakt u dan gebruik van het formulier bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.
   
 • Bezwaren tegen de normale huurverhoging
  U heeft de huurverhoging te laat ontvangen (op of na 1 mei).
  De huurprijs is hoger dan is toegestaan (volgens het woningwaarderingsstelsel).
  De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
  Dit is de derde huurverhoging binnen vierentwintig maanden.
  Er loopt een procedure voor huurverlaging bij de Huurcommissie of de huurverlaging is toegekend door de Huurcommissie.
  Meer informatie hierover vindt u via

  website Huurcommissie

  .

 

Meer over dit onderwerp
Toon alle 29 resultaten